KONTAKTINFO

Hitta till Solvalla Gård:

Odlingarna på Solvalla gård ligger i Tiarp som är belägen ca 3 km norr om Halmstad Flygplats. Väg 601 som går mellan Gullbrandstorp och Kvibille passerar Tiarps gård där man tar av mot Osberg där vägvisning sedan följer.

Solvalla Gård
Tiarp 269, 305 91 Halmstad

Telefonnummer till                  Telefonnummer till                              Rune Bengtsson                         Roger Bengtsson 

0731-81 87 37                      0705-94 84 40

E-post

solvallagard@gmail.com